Полiтика конфiденцiйностi

Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних є публічним Договором між власником Сайту vyshyvankarun.kz, Громадським фондом «Янголи Свободи» (далі — «Оператор») та «Користувачем». Вона базується на Законі Республіки Казахстан від 21 травня 2013 року N 94-V «Про персональні дані та їхній захист» і діє щодо всієї інформації, яку «Оператор» може отримати про «Користувача» під час використання сайту vyshyvankarun.kz. Актуальна редакція Політики конфіденційності постійно доступна для ознайомлення та розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://vyshyvankarun.kz/

1. Визначення термінів

1.1. «Сайт» — совокупность графических и информационных материалов, а также 1.1. «Сайт» — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за адресою https://vyshyvankarun.kz/

1.2. «Користувач» — особа, яка використовує Сайт.

1.3. «Персональні дані» — персональні дані Користувача, які Користувач надає самостійно при заповненні форми відправлення даних або в процесі використання функціоналу Сайту.

1.4. «Неперсональні дані» — інші дані про Користувача (не входять до поняття Персональних даних).

1.5. Захист конфіденційності персональних даних — комплекс заходів, у тому числі правових, організаційних і технічних, що здійснюються з метою, встановленою Законом «Про персональні дані та їх захист» Республіки Казахстан.

1.6. «Оператор» — власник Сайту vyshyvankarun.kz — Громадський фонд «Янголи Свободи».

1.7. Cookies — фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку Сайту.

1.8. IP-адреса — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Предмет Політики конфіденційності

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання «Оператора» щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які «Користувач» надає за запитом «Оператора» при заповненні форми на «Сайті» або використанні будь-яких сервісів сайту.

2.2. «Персональні дані», дозволені для обробки, включають:

2.2.1. прізвище, ім'я, по батькові «Користувача»;

2.2.2. контактний телефон «Користувача»;

2.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

2.2.4. місто проживання «Користувача»;

2.2.5. розмір одягу;

2.2.6. відомості про оплату.

2.3. Сайт захищає «Неперсональні дані» про відвідувачів (в т.ч. файли cookies).

2.4. Будь-яка інша персональна інформація, не вказана вище, підлягає надійному зберіганню та нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.3. і 4.4. цієї Політики конфіденційності.

3. Цілі збору «Персональних даних»

3.1. «Оператор збирає і зберігає лише ті «Персональні дані», які необхідні для взаємодії «Оператора» з «Користувачем».

3.2. «Персональні дані» можуть використовуватися в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація «Користувача»;

3.2.2. взаємодія з «Користувачем»;

3.2.3. надсилання інформації та запитів;

3.2.4. проведення статистичних та інших досліджень.

3.3. «Користувачу» забороняється вказувати на «Сайті» персональні дані третіх осіб (за винятком умов представлення інтересів цих осіб, маючи документальне підтвердження третіх осіб на здійснення таких дій).

4. Порядок і терміни обробки «Персональних даних»

4.1. Обробка персональних даних «Користувача» здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. «Оператор» зобов'язується використовувати «Персональні дані» відповідно до Закону «Про персональні дані та їх захист» Республіки Казахстан.

4.3. «Оператор» має право передавати «Персональні дані» та «Неперсональні дані» без згоди «Користувача» наступним особам:

4.3.1. державним органам, в тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;

4.3.2. в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством Республіки Казахстан.

4.4. «Оператор» має право передавати «Персональні дані» третім особам, не зазначеним у п.4.3. цієї Політики конфіденційності, у наступних випадках:

4.4.1. «Користувач» висловив свою згоду на такі дії;

4.4.2. передача необхідна в рамках використання «Користувачем» «Сайту» або взаємодії з «Користувачем».

5. Захист персональних даних

5.1. «Оператор» здійснює належний захист «Персональних даних» і «Неперсональних даних» відповідно до чинного законодавства Республіки Казахстан і приймає необхідні та достатні організаційні і технічні заходи для захисту «Персональних даних».

6. Інші положення

6.1. Передаючи «Оператору» персональні та інші дані через «Сайт», «Користувач» підтверджує свою згоду на використання вказаних даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.

6.2. Якщо «Користувач» не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання «Сайту».

6.3. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту vyshyvankarun.kz. «Оператор» не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які «Користувач» може перейти за посиланнями, доступними на «Сайті».

6.4. «Оператор» не перевіряє достовірність наданих «Користувачем» «Персональних даних» і не здійснює контроль їх актуальності. Проте, «Оператор» виходить з того, що «Користувач» надає достовірні «Персональні дані» і підтримує ці дані в актуальному стані. Відповідальність за надання недостовірних або неактуальних даних несе Користувач.

6.5. До цієї Політики конфіденційності та відносин між «Користувачем» і «Оператором» застосовується чинне законодавство Республіки Казахстан.

6.6. «Оператор» залишає за собою право на односторонню зміну цієї Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства Республіки Казахстан.

6.7. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід надсилати на електронну адресу info@angelsoffreedom.kz.

6.7.1. Надана «Користувачем» згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана шляхом надсилання «Користувачем» письмової заяви на електронну адресу info@angelsoffreedom.kz.